แคลทรีเลจ (แคลเซียม แอล-ทรีโอเนท พลัส คอลลาเจน) 2 ขวด

แคลทรีเลจ (แคลเซียม แอล-ทรีโอเนท พลัส คอลลาเจน) 2 ขวด

แคลทรีเลจ  ประกอบด้วย  แคลเซียม  แอลทรีโอเนต  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากอเมริกา  ที่ให้ทั้งแคลเซียม  พร้อมๆไปกับการเสริมสร้างกระดูก  โดยกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนและกระดูกอ่อนอย่างต่อเนื่อง  เพราะกระดูกไม่ได้ประกอบไปด้วยแคลเซียมเพียงอย่างเดียว  ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้

 1. เสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูก
  ป้องกันโรคกระดูกพรุน  แอล-ทรีโอเนตจะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูกและยับยั้งการสลายตัวของกระดูก
 2. ป้องกันโรคข้อเสื่อม
  แอล-ทรีโอเนต  จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในกระดูกและสร้างกระดูก่อน  รวมทั้งสร้างน้ำไขข้อไปพร้อมกัน  ทำให้กระดูกและข้อแข็งแรง
 3. ไม่ทำให้ท้องผูก
  แคลเซียม  แอล-ทรีโอเนต  แตกตัวและละลายได้ดีในน้ำ  จึงไม่หลงเหลือหินปูนให้ตกตะกอน  หรือสะสมเกาะตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย  และทำไม่ให้ท้องผูก
  แคลเซียม  แอล-ทรีโอเนต  ดูดซึมได้ดีมากด้วยตัวเอง  จึงรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
 4. ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้มากกว่าแคลเซียมชนิดอื่นถึง  9  เท่า
 5. ดูดซึมได้ด้วยตัวเองถึง  95%  เป็น  passive  transport
  สามารถดูดซึมผ่านระหว่างเซลโดยไม่ต้องอาศัยวิตามินดีและโปแตสเซียมเพื่อผ่านเข้า-ออกเซล  ซึ่งแคลเซียมชนิดอื่นๆ  มีการดูดซึมเพียง  10-15%  เท่านั้น
 6. แอล-ทรีโอเนต  ได้รับสิทธิบัตรรับรองจาก  USA
  ซึ่งเป็นการบอกว่า  แคลเซียม  แอล-ทรีโอเนต  เป็นเพียงแคลเซียมชนิดเดียวที่สามารถป้องกันและลดอาการอันเกิดจากกระดูกบาง-พรุนและข้อเสื่อมได้

หมายเลขทะเบียนอาหารและยา  :  12-1-09448-1-0134

ขนาดบรรจุ  :  60  เม็ด

วิธีรับประทาน  :  รับประทานวันละ  2  เม็ด  พร้อมอาหาร