แคลทรีเลจ 1 ขวด

Caltilage x 1 pcs.

990 .-

ปกติ 1,100 .-

แคลทรีเลจ 2 ขวด

Caltilage x 2 pcs.

1,970 .-

ปกติ 2,200 .-

แคลทรีเลจ 3 ขวด

Caltilage x 3 pcs.

2,940 .-

ปกติ 3,300 .-

แคลทรีเลจ 6 ขวด

Caltilage x 6 pcs.

5,400 .-

ปกติ 6,600 .-