ประโยชน์ของแคลเซียมในมิติอื่นๆ นอกจากบำรุงกระดูกและฟัน

ยังมีแคลเซียมจำนวนหนึ่ง  ที่อยู่ในกระแสเลือดซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างฮอร์โมนและเอนไซม์ต่างๆ  เพื่อให้ร่างกายทำงานเป็นปกติ  เช่น (เพิ่มเติม…)